Je všeobecne známe, že v úrodných rokoch veľké množstvo kvalitného ovocia – čerešní, mahul, hrušiek, jabĺk, sliviek atď zostáva v sadoch a záhadách pod stomami a vychádza nazmar.
Pálenie ovocných destilátov je tadičná metoda spacovávania týchto ovocí.
Pálenie v domácich podmienkach podľa nás už patí minulosti.
My sme sa rozhodli ale nezabúdať na túto tadíciu a ešte sme ju vylepšovali s technológiou založenou na modenom spôsobe riadenia destilácie.

 Prídite aj vy pemeniť Vaše pebytočné ovocie na kvalitný destilát.
Naša pálenica je vybavená destilačnou kolonou, ktorá umožňuje získavanie kvalitného destilátu aj pri nižšej kvalite pripraveného kvasu. Medený 300 litrový kotol je vyhrievaný zemným plynom, čo umožňuje plynulý a pesne riadený piebeh destilácie, ktorá prebieha v trojetážovej rektifikačnej kolóne s deflegmátorom a katalizátorom s medenou výplňou, kde sa liehové pary zbavujú nežiadujúcich látok, karciogénnych ethylkarbonátov a kyanidov.
Celý poroces je riadený elektronicky na základe snímania teploty liehových pár a automatickou reguláciou prívodu chladiacej vody do deflegmátora a kondenzátora, čo zaručuje, že výsledný destilát má vynikajúce chuťové a aomatické vlastnosti.

Služby:

výroba ovocného destilátu z dovezeného ovocného kvasu
riedenie vyrobeného destilátu na požadovanú hodnotu (pomocou čistenej vody s reverznou osmózou)
meranie zostatkovej cukornatosti dovezeného ovocného kvasu sacharometrom
poradenstvo pri príprave ovocného kvasu