Podľa platného zákona možno v pestovateľskej pálenici vypáliť v jednom roku, ktorý sa začína 1.júla a končí 30.júna nasledujúceho roku 43 l.a.a. (litrov absolútneho alkoholu t.j. 100%) so zníženou spotrebnou daňou o 50%.

Spotrebná daň 10,80 €/liter 100% alkoholu
Znížená spotrebná daň o 50% 5,40 €/liter 100% alkoholu

Alkohol si môžeme nariadiť na požadované percentá.

Cena za alkohol zriedený na rôzne percentá:

% l.a.a

50% daň

Za službu

DPH

SPOLU

100%

5,40 €

5,40- €

1,08 €

11,88- €

80%

4,32 €

4,32 €

0,86 €

9,50 €

52%

2,81 €

2,81 €

0,56 €

6,18 €

50%

2,70 €

2,70 €

0,54 €

5,94 €

48%

2,59 €

2,59 €

0,52 €

5,70 €

Cenník platí do 30.júna 2023.

 

Cena služby zahŕňa:

používanie zariadenia pálenice
spotrebované množstvo energie
spotrebované množstvo vody
plat majstra pálenice
likvidáciu výpalkov
iné režijné náklady prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je od 9.12.2016 platiteľom DPH, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.

V prípade, ak množstvo 50 %-ného destilátu vyrobeného z jedného varu nepresiahne 8 litrov (kvas nízkej kvality), tak pestovateľ je povinný zaplatiť za služby minimálnu cenu 10 EUR + spotrebnú daň.

Pestovateľ je povinný zaplatiť cenu za služby a spotrebnú daň bezodkladne pri preberaní destilátu priamo v pokladni prevádzkovateľa.