a SzNT 467/2002 Z.z. számú törvénye, a Szlovák Földművelésügyi Minisztérium 653/2002  Z.z. számú rendelete, SzNT 105/2004 Z.z. számú törvénye és a Szlovák Pénzügy Minisztérium 226/2004 Z.z. számú rendelete értelmében hagytuk jóvá:

 • A Szlovák köztársaság polgára – bérfőzető – saját háztartása részére egy termelési időszakban, ami folyó év július 1 – től, következő év június 30 – ig tart, 43 la = 86 liter 50% szesz (la – 1 liter abszolut szesz 100%) főzethet, amely után 50% – al csökkentett jövedéki adót köteles fizetni, ami 5,40 EUR/la. E feletti mennyiség esetén a teljes adómérték fizetendő, ami 10,80 EUR/la.

 • Pálinkafőzdénkben csak a mérsékelt égövi gyümölcsökből, gyümölcsborból, szőlőborból vagy erdei gyümölcsök alapanyagából állíttathat elő bérfőzött párlatot.
  A pálinkafőző üzemeltetője csak a termelő írásos kérvénye alapján veszi át a cefréjét. A termelő a kérvény nyomtatványát a bérfőzdében veheti át.

 • Amennyiben a termelő egy termelési időszakon belül más pálinkafőzdében is főzetett, köteles az írásos kérvényében bejelenteni az eddig legyártott alkohol mennyiségét (la – ban), a pálinkafőzde telephelyét és bemutatni az előző főzde által kiállított igazolást.

 • Az adó összegének kiszámításakor a pálinkafőzde üzemeltetője köteles az egész termelési időszakban legyártott alkohol mennyiségét figyelembe venni, melyet a termelő a kérvényében feltüntetett.

 • A cefre minőségéért a termelő felel. A cefrében nem lehetnek semmilyen nemű szennyeződések – kemikáliák, föld, fadarabok, levelek, drótok, műanyagok stb.
  A cefre átvevésekor az üzemeltető ellenőrzi annak mennyiségét, állagát, illatát, ízét valamint az edények – hordók minőségét. Amennyiben a cefre értékét veszítette, vagy romlott, penészes, nem alkalmas a további gyártásra az üzemeltető nem veszi át és nem dolgozza fel.

 • Pálinkafőző berendezésünk 300 l – 100 l cefre kifőzését teszi lehetővé, ennél kisebb mennyiség esetén a termelő beleegyezésével cefréjét hozzátesszük azonos gyümölcsből készült, külső megítélés (állag, illat, cukorfok) alapján azonos minőségű cefréhez. Ilyen esetben a termelők közt arányosan osztjuk el a kész terméket.
  Pálinka főzés idején az üzemi területen csak a pálinkafőző alkalmazottjai és az a termelő tartózkodhat, akinek a cefréjét épen párolják

 • A lepárolt desztilátot 30 napon belül köteles a termelője átvenni és átvevéskor kifizetni a szolgáltatás díját és a jövedéki adót. Ha a megadott időn belül a termelő nem veszi át, a kifőzött párlatot, az üzemeltető jogosult kiadni azt valamelyik nagykorú családtagjának aki felmutatja a cefre átvevésekor írt kérvényt a pálinkafőzésről.

 • A termelő a saját edényeibe viszi el az elkészült pálinkát. Amennyiben a termelő ezt igényli, az üzemeltetőnek lehetővé kell tenni a párlat degusztálását, mennyiségének és alkohol tartalmának ellenőrzásét.

 • A termelő köteles a főzde területéről elvinni azokat az edényeket – hordókat is amelyekben a cefréjét fozta.

 • Az így nyert pálinka nem képezheti adásvétel tárgyát – a későbbiek során sem.

 • A pálinkafőző alkalmazottai folyamatosan kötelesek betartani a munkabiztonsági előírásokat, a pálinkafőzés technológiai és termelési előírásait valamint ezt az üzemelési rendszabályt.

 • A kész termék minőségére vagy mennyiségére vonatkozó reklamációkat a Reklamációs rend szerint kell megoldani, amelyet jól látható helyen kell elhelyezni a pálinka főzde területén belül.

 • Minden termelő aki igénybe szeretné venni a termelői pálinkafőzde szolgáltatásait, köteles megismerkedni ezen Üzemelési rend rendelkezésevel és a pálinkafőzde területén betartani őket.